Community van ervaringsdeskundigen

Als zorgpionier heb ik de visie dat ervaringsdeskundigheid voor iedereen in Nederland vrij toegankelijk moet zijn.

Met het Landelijk Platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” bouwen we aan een levendige community waarin we collectieve kennis en kunde met elkaar delen én met Good Practices verspreiden over de regio’s van ons land.

Alle expertises van ervaringsdeskundigen zijn welkom: op het gebied van psychische, fysieke of licht verstandelijke beperkingen tot expertise op het gebied van verslaving, armoede en dakloosheid.

Zo kan iedereen een ervaringswerker in de nabije omgeving vinden op een  expertise.

 

Ik ben 35 jaar werkzaam geweest als regulier hulpverlener binnen diverse organisaties en heb daar de meerwaarde van de samenwerking met ervaringsdeskundigen ervaren en het effect bij cliënten en hun naasten gezien.
Als regulier hulpverlener heb ik het contact met ervaringsdeskundigen als een verrijking ervaren. Het versterkt elkaars expertise en dat komt vooral de cliënt / patiënt en hun naastbetrokkenen ten goede!

Als zorgpionier wil ik me graag inzetten voor arbeidsparticipatie en emancipatie van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn.
Ik heb een ruim netwerk van zorgprofessionals, gemeenten en andere opdrachtgevers, die mij steeds vaker benaderen voor een match naar ervaringsdeskundigen.

Wordt je lid van de landelijke community, dan blijf je op de hoogte van alle  ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden.

Ik doe mee

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op