Skip to main content

Community van ervaringsdeskundigen

Als zorgpionier en pleitbezorger is mijn drijfveer: integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts binnen zorg en welzijn.

Met het Landelijk Platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” bouwen we aan een levendige community waarin we collectieve kennis en kunde met elkaar delen én verspreiden over de regio’s van ons land.

Alle expertises van ervaringsdeskundigen zijn welkom: op het gebied van psychische, fysieke of licht verstandelijke beperkingen tot expertise op het gebied van verslaving, armoede en dakloosheid.

Het landelijk platform  is in 2021 opgericht om mensen in de samenleving bij elkaar te brengen. Wijkconnect verzorgt de techniek achter het platform.
Deze co-creatie is ontstaan vanuit een gezamenlijke visie: wij geloven dat verbonden buurten en wijken prettiger zijn om in te wonen. We hebben het daarom onze missie gemaakt om `mensen te verbinden in de wijk`.

We willen de manier waarop Nederland lokaal samenwerkt, positief veranderen. Ons product wordt wel eens de sociale bekabeling genoemd. Niet de infrastructuur onder de grond die de huizen verbindt, maar de infrastructuur boven de grond die de mensen verbindt. Met aandacht voor de mensen waarmee ik samenwerk. In combinatie met gewenste aanpassingen  van de techniek, waarmee het platform onze passie om lokaal en landelijk  grensverleggend te zijn.

Zo kan iedereen een ervaringswerker in de nabije omgeving vinden op een  expertise.

 

Ik ben ruim 35 jaar werkzaam als regulier hulpverlener binnen diverse organisaties en heb daar de meerwaarde van de samenwerking met ervaringsdeskundigen ervaren en het effect bij cliënten en hun naasten gezien.
Als regulier hulpverlener heb ik het contact met ervaringsdeskundigen als een verrijking ervaren. Het versterken van elkaars expertise en dat komt vooral de cliënt /patiënt en hun naastbetrokkenen ten goede!

Als zorgpionier wil ik me graag inzetten voor arbeidsparticipatie en emancipatie van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn.

Wordt lid van de landelijke community, dan blijf je op de hoogte van alle  ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden.

Ik doe mee

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact