Inzetbureau ervaringsdeskundigheid

I have a dream: Nederland in 2028

 

Nederland is het eerste toonaangevende land met een samenleving waar iedereen zichtbaar aanwezig is en mee kan doen ongeacht intellectuele, culturele, mentale en fysieke belemmeringen.

Anno 2021 geeft dit streven nog heel wat blokkades in de uitvoering van gemeenten en organisaties om dit te realiseren:

 • Steeds strengere wettelijke eisen én een beperkter budget voor gemeenten en organisaties
 • Toename van hulpvragen en een verzwaring van zorgbehoeften
 • Dominante focus op wetenschappelijke en praktische methodieken waar de nadruk ligt op verminderen van ziekte en kwetsbaarheid
 • Toename van klachten over wachttijden en over het onvoldoende aansluiten van zorg en hulpverlening
 • Toename van onvrede onder professionals door de druk op prestatie en het gemis van eigenaarschap in hun professie

Uit 35 jaar werkervaring binnen reguliere hulpverlening ben ik als zorgpionier van mening dat een andere kijk op zorg en welzijn nodig is:

Een spannende maar vooral hoopgevende transitie waar de focus in 2028 is gekanteld naar co-creatie met elkaar versterkende expertises:

narratieve kennis  +  wetenschappelijke kennis  +  praktische kennis

Het centraal stellen van narratieve kennis: mensen vertellen over zichzelf en hun leefwereld, wat hen is overkomen en benoemen waarop zij in hun leven vast lopen.
Dit geeft kennis over existentiële vraagstukken, (h) erkenning vanuit collectieve ervaring en het ontsluiten van de vraag achter de vraag. De ervaring leert dat het voeren van regie over de eigen situatie op kwaliteit van leven een essentieel element is.

Hier ligt de expertise van ervaringsdeskundigheid met vormen van “LEVENSKUNST” op het gebied van psychische, fysieke of licht verstandelijke beperkingen tot expertise op het gebied van verslaving, armoede en dakloosheid.

Vanuit deze collectieve kennis kan wetenschap en praktische hulp vanuit reguliere professionals, beter aansluiten op wat mensen nodig hebben om weer grip te krijgen op hun persoonlijk leven.

Momenteel zijn gemeenten op zoek naar het ontwikkelen en inzetten van collectieve voorliggende voorzieningen. Daardoor ontstaat meer budget voor een individuele aanpak op maat waar die nodig is. Dat betekent een nieuw soort ‘indicatiestelling’ waarin niet de focus ligt op het compenseren van beperkingen, maar op de mogelijkheden en talenten van mensen met hulpbehoefte.
Met ervaringsdeskundigheid in de wijk ontstaan arrangementen in vormen van Levenskunst voor zowel inwoners, gemeenten, organisaties en werkgevers.

In 2028 is de kwaliteit van individueel en samen-leven duurzaam verbeterd en staan we nr 1 op de lijst van de gelukkigste landen ter wereld.

De gelukkigste landen ter wereld – World Happiness Report 2020 (holidayguru.nl)

Als zorgpionier faciliteer ik het landelijk platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” om arbeidsparticipatie in samenwerking met ervaringsdeskundigen mogelijk te maken.

Hoe kan ik jou hierbij helpen?

Coaching op drijfveren

Ben je een startende ervaringsdeskundige en sta je te popelen om jouw ervaringskennis in te zetten voor anderen.
Maar… hoe weet je nu of de opdracht of vacature bij jou als persoon past?

Wil jij weten hoe jij jouw ervaringskennis in de praktijk kunt brengen vanuit  jouw FUN-dament?

Dan kun je veel gerichter solliciteren op een passende vacature of opdrachten!

Ja, ik wil kennis op mijn FUN-dament

Landelijk verbinden

Als senior ervaringswerker ben je goed op de hoogte van de huidige ontwikkelingen van ervaringsdeskundigheid in het land. Je weet welke kansen en mogelijkheden er bestaan in het sociaal domein en je wilt jouw kennis graag landelijk verbinden. Tegelijkertijd ben je ook bewust van mogelijke bedreigingen en beperkingen.

Ben jij een ervaringsdeskundig adviseur met een helicopterview?
Wil jij via het landelijk platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” ervaringsdeskundigheid op de sociale kaart van Nederland zetten?

Ja, ik zet me hier graag voor in!

Community

Om de toegankelijkheid naar inclusieve en collectieve ervaringsdeskundigheid te vergroten, faciliteert het Inzetbureau een podium  voor ervaringsdeskundigheid.
Inwoners, gemeenten, organisaties, instanties en werkgevers kunnen zien en ontdekken wat ervaringsdeskundigheid brengt in hun buurt.

Via het landelijk platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” kun je als ervaringswerker, lid worden van de community.
Het platform biedt naast zichtbaarheid van ervaringswerkers in Nederland en hun aanbod met herstel georiënteerde activiteiten, ook tal van mogelijkheden voor bijscholing om deze vorm van “levenskunst” verder te ontwikkelen in vakmanschap.

Wil jij meer zichtbaarheid en bekendheid op jouw expertise? Wil je vanuit jouw omgeving betaalde opdrachten of aansluiten bij een organisatie? Wil je geïnspireerd blijven door collegae en jouw expertise over de grenzen van de regio’s gaan verspreiden? Wil je een team van jouw expertise landelijk gaan creëren?

Ja, ik sluit graag aan!

Ben je ervaringsdeskundige?

En wil je van je ervaringsdeskundigheid je vak maken? Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid is voor, door  en mét ervaringswerkers.
Je kunt bij ons terecht:

 • met al jouw vragen hoe je jouw ervaringsdeskundigheid kunt vorm geven. Met coaching, werkervaringsplekken en verdiepingstrajecten.
 • voor een verbeterde arbeidspositie en maatschappelijke emancipatie.
 • voor meer zichtbaarheid van jouw inzet.
 • voor bemiddeling tussen jou en opdrachtgevers.
 • of voor hulp bij het opzetten van je eigen praktijk en ondersteuning van jouw persoonlijke ondernemerschap
 • voor tips en inspiratie voor het bewaken van je eigenheid en balans die jij hebt ontwikkeld en wilt behouden.
Ik wil graag persoonlijk advies

Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundig adviseur

Veel organisaties willen aansluiten op narratieve kennis.
Maar wat is ervaringsdeskundigheid?

Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid heeft een breed netwerk met  ervaringsdeskundig adviseurs die graag met u aan de beleidstafel willen meedenken over mogelijkheden t.a.v. implementatie.
Dit kan ook wanneer het om een specifiek thema gaat.

Als zorgpionier denk ik graag met u mee en kan ik de juiste ervaringsdeskundig adviseur voor uw organisatie zoeken.

Ik wil graag persoonlijk advies

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op