Ervaringsdeskundige inzetten?

Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid bemiddelt tussen ervaringsdeskundigen en (zorg)organisaties, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen of burgers die ervaringsdeskundigheid in willen zetten. Ervaringsdeskundigheid kan binnen alle geledingen van een organisatie van meerwaarde zijn. Of dat nu op beleidsniveau is, op de werkvloer of ergens daar tussenin. Maar ook voor particulieren die een herstelproces in willen gaan, is ervaringsdeskundigheid van grote waarde.

Vanuit een sterke community van geschoolde ervaringsdeskundigen kan ik de juiste match maken tussen vraag en aanbod. Kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en duurzame verbindingen zijn hierbij belangrijke waarden.

De expertise van ervaringsdeskundigen kan op vele verschillende manieren worden ingezet! Een greep uit de mogelijkheden:

 • Als preventie, nazorg en aanvulling op herstelprocessen in reguliere (zorg)sectoren, waardoor de noodzaak voor (meer) reguliere zorg verlaagd wordt:
  • Preventie: als ondersteuning van cliënten bij een wachtlijst totdat zij behandeld worden en ter voorkoming van escalatie (‘verward gedrag’).
  • Nazorg: als ondersteuning van cliënten bij het in de thuissituatie blijven toepassen van datgene dat tijdens de behandeling geleerd is.
 • Binnen peersupportgroepen en als individuele ondersteuning bij herstel.
 • Bij thema’s als eenzaamheid, zingeving, erbij horen en van betekenis zijn: in bijvoorbeeld vluchtelingencentra of elders in de samenleving, zodat mensen zich thuis voelen in hun eigen huis, wijk en stad of dorp.
 • Ten behoeve van psycho-educatie als voorlichting op scholen en in het (volwassenen)onderwijs.
 • Binnen de mantelzorg: hoe om te gaan met een partner of familielid met een psychische aandoening?
 • Bij arbeidsgerelateerde vraagstukken: hoe om te gaan met ziekte, herstel en werkafspraken wanneer je als bedrijf iemand in dienst hebt met (psychische) klachten?
 • Voor andere vraagstukken waarbij er behoefte is aan werken vanuit herstel-ondersteunende zorg (HOZ): hoe bied je deze zorg vanuit de eigen regie van de cliënten?
 • En nog veel meer: de mogelijkheden zijn haast eindeloos!
 

Ervaringsdeskundigen kunnen vast of flexibel ingeschakeld worden. Dat kan in loondienst zijn, als zzp’er (vanuit een eigen praktijk) of als combinatie van deze twee werkvormen. Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen in te zetten in een werkervaringsplaats. Deze ervaringsdeskundigen zitten nog in een ontwikkel- en doorgroeitraject, en worden door het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid ‘on the job’ gecoacht.

Wil je een ervaringdeskundige inzetten en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met mij op! Samen bespreken we hoe we ervaringsdeskundigen naar wens in kunnen zetten binnen je vraagstuk.

Lees meer over ervaringsdeskundigheidLees meer over mijn visie

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

In samenwerking met:

Neem contact op