Ervaringsdeskundige match

Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid bemiddelt tussen ervaringsdeskundigen en burgers, (zorg)organisaties, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen.

Vanuit een levendige community van ervaringswerkers kan ik de juiste match maken tussen vraag en aanbod.

De expertise van ervaringsdeskundigen kan op vele verschillende manieren worden ingezet op gebied van preventie, ondersteuning naast reguliere trajecten en als nazorg.

 

Werkervaringsplaats

Startende ervaringsdeskundigen zijn vaak op zoek naar een werkervaringsplaats. Zij willen graag met hun kennis meer ervaring opdoen in verschillende rollen of functies. Deze ervaringsdeskundigen zitten nog in een ontwikkel- en doorgroeitraject, en worden door ervaringsdeskundigen van het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid ‘on the job’ gecoacht.

Graag willen we het aanbod van werkervaringsplaatsen landelijk uitbreiden.

Is dit mogelijk binnen jullie organisatie?

Dan kom ik graag in contact om te bespreken of we wederzijds van betekenis kunnen zijn!

Wij helpen met een werkervaringsplaats

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op