Over ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is een nieuwe beroepsgroep en is volop in ontwikkeling. Het helpt mensen zichzelf te begrijpen; welke gedachten en gevoelens spelen de boventoon wanneer je regelmatig of volledig vastloopt in je dagelijks leven? Deze bewustwording biedt inzichten in de band die je hebt met jezelf en anderen. Inzichten kunnen een verschuiving geven, waardoor de aangeboren veerkracht en creativiteit weer meer ruimte krijgt. Mensen zijn dan beter in staat om zichzelf én hun situatie met frisse ogen te ervaren, meer te zien wie ze zijn en wat er mogelijk is om het leven een andere wending te geven. Van ‘overleven’ naar een betekenisvol leven.

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

Ervaringsdeskundigen sluiten aan bij datgene wat er voor de cliënt écht toe doet. Het contact vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen. Anders dan in de reguliere zorg, laten ervaringsdeskundigen aan cliënten zien dat zij zoveel méér zijn dan hun diagnose of hun ziekte. Ervaringsdeskundigen zijn het bewijs van het feit dat het mogelijk is om na een levensontwrichtende ervaring of een fysieke beperking, weer het leven te leiden dat bij je past. Zij hebben veerkracht gevonden, weten in het dagelijks leven hoe zij rekening kunnen houden met hun kwetsbaarheid en hebben hun leven weer zin gegeven. Met die eigenschappen zijn ze als geen ander in staat cliënten te helpen in het vinden van hun eigen pad naar herstel en kwaliteit van leven.

 

Praktijkverhalen ervaringsdeskundigheid

Er ontstaat steeds meer bekendheid over het positieve effect van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om te laten zien wat ervaringsdeskundigheid in de praktijk voor cliënten kan betekenen, hebben we hieronder een paar praktijkverhalen:

“Maike was er altijd van overtuigd dat zij nooit verslaafd zou raken. Maar haar leven verliep anders. Tijdens de Dag van Respect in Hardinxveld-Giessendam vertelde zij haar verhaal aan leerlingen van 3 VMBO/VTL klassen.
Het is lastig om zo’n verhaal niet belerend over te laten komen. Maar doordat Maike het verhaal bij zichzelf weet te houden, komt haar verhaal echt binnen bij haar toehoorders. Leerlingen durfden het gesprek met haar aan te gaan. Uit de reacties van ouders, enkele dagen na de Dag van Respect, bleek dat de gesprekken in sommige gevallen zelfs thuis werden voortgezet. Het verhaal van Maike komt dus echt binnen.” 

Lisa is 16 jaar. We hebben haar leren kennen toen we een gastles op de middelbare school gaven. Ze werd geraakt door de persoonlijke verhalen van onze ervaringsdeskundigen en wilde ook graag haar ervaringen delen. Lisa werd uitgenodigd en Lisa vertelt haar verhaal; dat ze al meerdere hulpverleningstrajecten had doorlopen. Ze heeft een slecht contact met haar ouders vanwege hun ruzies en ze woont al lange tijd niet meer thuis. Onze ervaringsdeskundigen merken dat het helemaal niet zo goed met Lisa gaat als dat ze in eerste instantie liet blijken. Samen met Lisa besluiten ze dat het goed zou zijn om met een professional te gaan praten over haar gevoelens. Samen zijn ze naar de huisarts gegaan waar Lisa een doorverwijzing naar een psycholoog heeft gekregen. Lisa bleek depressief en heeft achteraf aangegeven dat als het langer had geduurd, ze misschien wel suïcidaal was geworden, dat had ze al eens eerder gehad. De behandeling bij de psycholoog loopt nog steeds en de ervaringsdeskundigen polsen wekelijks hoe het met Lisa gaat. Ook bijvoorbeeld als de afspraak met de psycholoog niet door kan gaan.
Lisa is als vrijwilliger bij ons komen werken, ze zet haar krachten en talenten in waar het kan en past. Zo denkt ze mee in plannen van de gemeente, in de adviezen die wij schrijven, denkt mee over onze PR en doet af en toe wat design werk voor ons. Tevens ondersteunt ze bij onze gastlessen. Doordat ze in haar kracht wordt gezet en ondersteund wordt door onze Netwerkers gaat het een stuk beter met haar; op school, het contact met haar ouders en met de gevoelens waar ze voorheen mee worstelde.” 

Authenticiteit en ondernemerschap hoog in het vaandel

Ik heb gewerkt met Anitha teneinde een leertraject op te zetten om het vakmanschap van ervaringsdeskundigen verder te ontwikkelen. Wat ik merkte was dat zij authenticiteit en ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan. Daar is zij trouw aan. Daar ben ik enthousiast over, omdat deze eigenzinnigheid heel goed past bij de ervaringsdeskundige doelgroep waar ze voor werkt. Hierdoor vind ik haar een rolmodel. Ik wil delen dat Anitha veel kennis heeft over het werkveld van de zorg. Zij is een pionier. Innovatie en creativiteit heb ik ervaren als krachtige competenties. Ik kan haar van harte aanbevelen!

Margré Knip

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

In samenwerking met:

Neem contact op