Skip to main content

Privacy-verklaring

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Eigenaar: Anitha Wagemans
Amandelboomstraat 2, 6523 GL Nijmegen
+316-23482334
Bestaansrecht sinds 2018 via KvK: 51688743
www.inzetbureau-ervaringsdeskundigheid.nl
info@inzetbureau-ed.nl

Wij respecteren ieders privacy. Persoonsgegevens worden alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt verwerkt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?

Bij aanmelding voor één of meerdere van onze producten of diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen – afhankelijk van het product / dienst – de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Ervaringsdeskundige expertise;
  • Diploma’s, VOG en evt. andere BHV;
  • (Persoonlijke) website;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • Straat en huisnummer;
  • Woonplaats;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Mocht het toch zo zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inzetbureau-ed.nl, dan verwijderen wij direct deze informatie.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
– Om telefonisch of via email een reactie te kunnen geven op een vraag of aanmelding.
– Voor informatie en berichtgeving over evenementen of start van een traject.
– Om een besteld product te kunnen versturen.
– Wanneer we vanuit co-creatie een samenwerking aan willen gaan (modelovereenkomst).
– Bovendien zijn een aantal gegevens noodzakelijk voor het toe kunnen wijzen van een opdracht bij derden waar voorwaarden aan gekoppeld zijn.
– Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.

Hoe bewaren we persoonsgegevens?
Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@inzetbureau-ed.nl.
Persoonsgegevens worden opgeslagen op de OneDrive van het Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid. Wij hebben passende technische maatregelen om verlies of andere vormen van onrechtmatige verspreiding tegen te gaan. Wij maken gebruik van Eset; Smart Security systeem.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen bijvoorbeeld naar partners waarmee het Inzetbureau samenwerkt. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten het Inzetbureau-ervaringsdeskundigheid. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor sommige berichten gebruiken we een emaillijst. Hierop kunt u zich ‘uitschrijven’.
Verder kunt u mij altijd via email laten weten wanneer u geen berichten meer van het Inzetbureau wenst te ontvangen.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Bovenstaande geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@inzetbureau-ed.nl

Wijzigingen
Wij behouden het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact