Collectieve ervaringsdeskundigheid landelijk verbinden

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich momenteel in een hoog tempo. Ervaringsdeskundigheid is inmiddels een containerbegrip. Daardoor heerst er bij veel mensen en organisaties nog veel onduidelijkheid over het begrip, de inhoud en effecten.

Uit onderzoek van Movisie en uit de verhalen en vragen van ervaringswerkers uit het land, blijkt een behoefte aan collectieve samenhang.
De kans bestaat namelijk dat de eigenheid van ervaringsdeskundigheid verloren zal gaan doordat beleidsmakers en verzekeraars steeds meer de koers van ervaringsdeskundigheid gaan bepalen!

Vanuit de community is het mogelijk om eigenaarschap te pakken en te behouden over het domeinĀ  van ervaringsdeskundigheid en daarmee de eigenheid van ervaringswerk mede te bewaken.

Inspireren en delen

Met het platform kunnen we landelijk een verbinding maken van collectieve ervaringskennis. Een landelijke community gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijheid en wederzijdse betrokkenheid.
Elkaar inspireren en samenwerken op basis van kennis en competenties.
Gezamenlijk dragen we bij aan het behoud van de eigenheid van de verschillende expertises van ervaringsdeskundigheid.

Ik doe mee!
 

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op