Verdieping

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich momenteel in een hoog tempo, met opleidingen en vacatures. Ervaringsdeskundigheid is inmiddels al een containerbegrip. Toch heerst er bij veel mensen en organisaties nog veel onduidelijkheid over het begrip, de inhoud en effecten.

Uit onderzoek van Movisie en uit de verhalen en vragen die ik van ervaringswerker ontvang, blijkt een behoefte aan collectieve samenhang.
De kans bestaat dat de eigenheid van ervaringsdeskundigheid verloren zal gaan doordat financiers en organisaties/instellingen steeds meer de koers bepalen. Als pleitbezorger en zorgpionier voor ervaringswerk vind ik dit geen geruststellend vooruitzicht.

Senior ervaringswerkers hebben door hun jarenlange inzet een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden maar ook van de zwakke kanten en bedreigingen met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Vanuit de community ervaringswerkers is het mogelijk om met collega’s het domein en de eigenheid van ervaringswerk samen te bewaken.
Door collectieve kennis te verzamelen vanuit het werkveld en met gezamenlijke inspiratie doorontwikkelen naar professioneel vakmanschap met een duidelijke visie, missie en kaders.

Ik wil daartoe graag kenniskringen faciliteren waarin ik senior ervaringswerkers de gelegenheid wil geven om thema’s te ‘behandelen’ die met alle ervaringswerkers besproken worden. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen en transitie van het sociaal domein waar ik voor ervaringswerk veel kansen en mogelijkheden zie.

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan wat er toe doet in de leefwereld van mensen!

Inspireren en delen

In de onafhankelijke community scheppen we gezamenlijk een klimaat, gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijheid en wederzijdse betrokkenheid.
Elkaar inspireren en aanvullen op competenties, vanuit een proces van gezamenlijk leren en door ontwikkelen.

 

Ik wil mijn kennis delen en anderen inspireren

Neem contact op

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

In co-creatie:

Neem contact op