Verbinding van kennis over Levenskunst

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich momenteel in een hoog tempo. Ervaringsdeskundigheid is inmiddels een containerbegrip. Daardoor heerst er bij veel mensen en organisaties nog veel onduidelijkheid over het begrip, de inhoud en effecten. “Iedereen heeft toch ervaringen!”

Uit onderzoek van Movisie en uit de verhalen en vragen die ik van ervaringswerker ontvang, blijkt een behoefte aan collectieve samenhang.
De kans bestaat namelijk dat de eigenheid van ervaringsdeskundigheid verloren zal gaan doordat beleidsmakers en verzekeraars steeds meer de koers van ervaringsdeskundigheid gaan bepalen!

“Niet over ons, maar mét ons”!

Senior ervaringswerkers hebben door hun jarenlange inzet een duidelijk beeld van de kansen en mogelijkheden maar ook van de zwakke kanten en bedreigingen met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Vanuit de community is het mogelijk om met gelijkgestemden eigenaarschap te behouden over het domein  van ervaringsdeskundigheid en daarmee de eigenheid van ervaringswerk mede te bewaken.

Inspireren en delen

In de onafhankelijke community scheppen we gezamenlijk een klimaat, gebaseerd op gelijkwaardigheid, vrijheid en wederzijdse betrokkenheid.
Elkaar inspireren en aanvullen op competenties, vanuit een proces van gezamenlijk leren en door ontwikkelen.
Gezamenlijk dragen we bij aan het behoud van de eigenheid van ervaringsdeskundigheid.

 

Ik wil mijn kennis delen en anderen inspireren

Ja, dat wil ik!

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op