Skip to main content
 

Inzetbureau ervaringsdeskundigheid

Het Inzetbureau ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een inclusieve samenleving.
Een samenleving waar iedereen in een wijk, dorp of stad, zich thuis én van betekenis voelt.
Ongeacht verstandelijke, mentale, fysieke, sociale of culturele verschillen.

 • Ervaringsdeskundigheid maakt collectieve kennis beschikbaar over het leven vanuit cliënt-patiëntperspectief én hun naasten (mantelzorgers).
 • Een mooi startpunt bij zorg-hulpvragen die bij de huisarts, gemeente of sociale wijkteams komen. Een intake vanuit een ervaringsdeskundige dialoog kan leiden tot verwijzing naar herstelactiviteiten binnen het sociaal domein waardoor reguliere hulpverlening (nog) niet of tijdelijk nodig is.
 • Bij een herstelplaats zijn ervaringsdeskundigen werkzaam. Een plek waar mensen centraal staan, niet de diagnose(s).  Mensen ontmoeten lotgenoten en er vinden herstelactiviteiten plaats. Mensen kunnen ondersteuning krijgen bij het verhelderen en verduidelijken van het individuele en gezamenlijke verlangen naar een ander toekomstperspectief.
 • Vanuit hun specifieke deskundigheid zijn er ook experts die graag aanschuiven aan de beleidstafel om zorgorganisaties en reguliere hulpverleners te ondersteunen bij het verbeteren van de aansluiting op de leefwereld van hun cliënten én hun mantelzorgers.

Maar… wat is nou ervaringsdeskundigheid?

Met regelmaat kom ik tegen dat mensen denken en zeggen dat ze ervaringsdeskundig zijn doordat ze een levensontwrichtende ervaring(en) hebben meegemaakt en dit verhaal aan de wereld willen vertellen op een podium of op social media. Dit is echter ervaringskennis.

Deskundig ben je wanneer je factoren hebt verzameld die bijgedragen hebben tot jouw, jullie herstel.

VAN ONMACHT NAAR KRACHT

Wat heeft daarbij wel óf juist niet in bijgedragen?
Welke steun heb je ervaren bij de fasen van herstel?
Hoe en waar heb jij / jullie de on-beperkte mogelijkheden ontdekt en gevonden?
Welke hulp – zorg – ondersteuning was daarbij helpend?

Kortom wat is jouw of jullie LEVENSKUNST ?
Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Een taal erbij als extra bron van kennis over de leefwereld

Ervaringsdeskundigen zijn mensen die naast of buiten het reguliere zorgcircuit weer de zin van het leven hebben ont-dekt. Zij zijn zich meer bewust geworden van hun eigen kracht, hun drijfveren en weten beter om te gaan met weerstanden en tegenslag.
Door opleiding en/of samenwerking met gelijkgestemden, zijn zij bewust van hun kwaliteiten en competenties.

Ervaringsdeskundigen zijn rolmodellen en bieden HOOP.
Samen met anderen hebben zij tools en groepen voor zelfhulp ontwikkeld.
Zij willen aan de hand van eigen ervaring én collectieve ervaringen, anderen inspireren, aanmoedigen en ondersteunen bij het zoeken naar de weg van persoonlijke Levenskunst en dat …

Samen-werken

Profileren

Wil jij aan de slag als ervaringsdeskundig maar
weet je nog niet precies HOE en WAAR ?   

 • Een drijfverentest haalt jouw diepste beweegredenen naar boven?
 • En begrijp je ook waar jouw weerstanden liggen?
 • Na de test en de toelichting met een persoonlijk gesprek weet jij waarom je doet zoals je doet.
 • Je weet dan waar jouw beste competenties en kwaliteiten liggen, hoe je jouw verlangen in de wereld kunt zetten én welke werkomgeving het beste bij jou past?
 • Wist je dat je drijfveren ook nog met andere kleuren positief kunt beïnvloeden of daarmee andere competenties kunt versterken of zelfs verzwakken?
 • Wil jij jouw zichtbaarheid als ervaringsdeskundige vergroten?
 • Lekker concreet en praktisch.
 • Zodat je sneller gevonden wordt voor leuke opdrachten of een passende vacature bij jou in de buurt?
Ja ik wil graag meer informatie.

Positioneren

Voor ervaringsdeskundigen die meer zichtbaar willen zijn

 • Ben jij een KOPLOPER op jouw expertise?
 • Wil jij een ‘pole position’ als ervaringsdeskundig expert in Nederland?
 • Met een button op de sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland: platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk“.
 • Waarmee je integrale samenwerking kunt creëren.

Zullen we eens sparren over een mogelijke samenwerking om de impact van jouw expertise te vergroten en te verstevigen met een strategisch plan?

Ja, ik wil graag met je sparren

Integrale samenwerking in de wijk

Voor huisartsen, sociale wijkteams, (zorg-) organisaties en werkgevers

 

Die open staan voor een samenwerking met een nieuwe beroepsgroep: ervaringsdeskundigen

 • Met ondersteuning bij de implementatie van de samenwerking met ervaringsdeskundigen.
 • Waarbij narratieve kennis het uitgangspunt is. Ervaringsdeskundig in  LEVENSKUNST, herstelgericht op het dagelijks leven.
 • Wij matchen graag ervaringsdeskundige experts bij uw vragen.
 • Heeft u een vacature en bied u graag een kans aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt? Wij matchen graag ervaringsdeskundigen als werknemer met praktijkondersteuning.
Ik wil graag overleggen.
Mijn naam is Anitha Wagemans en als zorgpionier zet ik mij in voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts binnen zorg en welzijn.

Het inzetbureau biedt praktijkondersteuning aan ervaringsdeskundigen door ervaringsdeskundige experts.
Vanuit jouw drijfveren in combinatie met de taal van andere kleuren creëren we mogelijkheden om verborgen verlangens op te halen om jouw ervaringsdeskundigheid te realiseren in de praktijk.
Tevens bieden we een plek voor ontmoeting, uitwisseling en ondersteuning bij de inzet in de praktijk.

Het inzetbureau is ook te benaderen voor matching met ervaringsdeskundige experts op specifieke vragen vanuit inwoners, gemeenten, zorgorganisaties en/of werkgevers.

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact