Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Wij willen bijdragen aan een inclusieve samenleving, waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen ongeacht intellectuele, culturele, mentale, sociale en/of fysieke uitdaging.
Volgens onze visie vraagt dit om een samenwerking op alle bronnen van kennis; ervaringsdeskundige kennis – reguliere kennis en wetenschappelijke kennis.

Bij ervaringsdeskundigheid ligt de focus op de leefwereld van mensen.
Ervaringsdeskundige experts hebben vormen van LEVENSKUNSTontwikkelt op het gebied van psychische, fysieke of licht verstandelijke beperkingen. Als ook op het gebied van verslaving, armoede en dakloosheid.
Zij kunnen vanuit die ervaring, vanuit een diepere laag communiceren doordat zij de consequenties en gevolgen van problemen in het dagelijks als kennis hebben opgedaan en met andere ervaringsdeskundigen hebben verzameld. Tevens hebben zij ‘tools’ en Best Practices ontwikkeld waarmee zij een handreiking bieden in het vormgeven van een leven vanuit eigen keuzes en zelfbepalend toekomstperspectief. De ervaring leert dat het voeren van regie over de eigen situatie op kwaliteit van leven een essentieel element is.

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

 

Een taal erbij als extra bron van kennis over de leefwereld

Integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts:

Om verhalen vanuit cliënten en patiënten te ontsluiten zodat zij zich gehoord en gezien voelen. Zodat de toeleiding naar passende hulpverlening kan worden verbeterd.
Voor vragen vanuit gemeenten en zorgorganisaties bijvoorbeeld over het implementeren van ervaringsdeskundigheid in de organisatie of een flexibele aansluiting met deze experts.

Transitie van zorg:
Gemeenten richten zich op het ontwikkelen en inzetten van regionale samenwerking. Hierbij ligt niet meer de focus op het compenseren van beperkingen, maar op de mogelijkheden en talenten van mensen met hulpbehoefte. Daar sluit ervaringsdeskundigheid perfect op aan!

Met het implementeren van ervaringsdeskundigheid in de wijk ontstaan arrangementen met vormen van Levenskunst op thema’s voor zowel inwoners, gemeenten, organisaties en werkgevers.

Vanuit een samenwerking met deze bron van collectieve kennis kan eventueel met reguliere hulpverlening een beter aansluiting worden gecreëerd op wat mensen nodig hebben om weer grip te krijgen op hun persoonlijk leven.

Samenwerken?

Profileren naar expert

 • Wil jij jouw inzet verduidelijken en verstevigen?
 • Jouw zichtbaarheid vergroten als ervaringsdeskundige?
 • Bewust vanuit jouw FUNdament.
 • Met een heldere strategie waar je meteen mee aan de slag kunt gaan?
 • Waardoor je als expert meer betekenis kunt geven aan wat er voor jou toe doet? En waarmee je meer van betekenis kunt zijn voor anderen?
 • Zodat je sneller gevonden wordt voor leuke opdrachten of een passende vacature bij jou in de buurt?
 • Met een button op de sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland: platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk“.

Zullen we samenwerken aan jouw upgrade en jouw expert-status?

Ja, laten we kennismaken

Positioneren als expert

 • Wil jij een ‘pole position’ als expert?
 • In een rol als KOPLOPER op jouw expertise?
 • Met een button op de sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland: platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk“.
 • Waarmee je een samenwerking over de regio’s heen kunt creëren op jouw expertise?
 • En daarmee de collectieve kennis vergroten die je landelijk kunt gaan  verspreiden?

Zullen we eens sparren over een mogelijke samenwerking om de impact van jouw expertise te vergroten en te verstevigen met een strategisch plan?

Ja, ik wil graag met je sparren

Integrale samenwerking

Integrale samenwerking zien wij als een gelijkwaardige samenwerking op aanwezige bronnen van kennis:

 • Narratieve kennis en LEVENSKUNST vanuit ervaringsdeskundigheid gericht op empowerment en zelfregie.
 • Reguliere hulpverlening gericht op care.
 • De medische behandelaars gericht op cure.

Onze visie is dat een samenwerking op deze 3 bronnen van kennis en kunde,  de aansluiting naar een passende ondersteuning dichtbij huis aan mensen kan verbeteren.

Wij matchen graag ervaringsdeskundige experts bij uw vragen en sociaal maatschappelijke opdrachten.

Ik wil graag meer informatie.

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Contact