Skip to main content
 

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Het ‘Inzetbureau ervaringsdeskundigheid’ wil bijdragen
aan een inclusieve samenleving.

 

Een samenleving waar iedereen in een wijk, dorp of stad, zich thuis voelt en mee kan doen
ongeacht verstandelijke, mentale, fysieke en/of sociale verschillen.

Door samenwerking vanuit de 3 bronnen denken wij dat we – als samenleving – beter kunnen afstemmen op wat er nodig is om vormen van uitsluiting te voorkomen.

Een samenwerking vanuit de drie bronnen van kennis;
– ervaringsdeskundige (narratieve) kennis
– reguliere praktijkkennis en
– wetenschappelijke kennis

 

Integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts levert kennis over beleving vanuit cliëntperspectief, patiëntperspectief én naastenperspectief.
Deze kennis geeft een beeld van de betekenissen en gevolgen van bijvoorbeeld leven met psychosegevoeligheid of met een vorm van autisme, leven met niet aangeboren hersenletsel (nah), leven met een verslavingsgevoeligheid et cetera.

 

Ervaringsdeskundigheid spiegelt ook betekenissen en gevolgen voor mensen die te maken hebben met het reguliere zorgsysteem, de huidige kijk op ziekte en gezondheid, de toeleiding naar zorg, de bureaucratie en de attituden binnen (zorg)organisaties.

 

Naast externe praktijkondersteuning aan ervaringsdeskundige experts biedt het inzetbureau matching van ervaringsdeskundige experts op vragen vanuit gemeenten en zorgorganisaties.

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid

Een taal erbij als extra bron van kennis over de leefwereld

Ervaringsdeskundige experts zijn mensen die in het verleden iets hebben meegemaakt waardoor hun leven totaal is ontwricht.
Zij hebben een verstandelijke of fysieke handicap, een psychische aandoening, een verslaving, leven in armoede, et cetera.
Het zijn mensen die buiten het reguliere zorgcircuit, op eigen kracht, motivatie én samen met lotgenoten, methodieken, attituden, vormen van zelfhulp en tools hebben ontwikkeld als LEVENSKUNST waarmee zij weer een zinvol bestaan hebben herontdekt en een toekomstperspectief hebben gecreëerd.

Ervaringsdeskundige experts leggen de focus op de leefwereld. Hoe ervaren mensen hun dag, waar lopen ze tegenaan? Hoe is de toeleiding voor cliënten en patiënten naar zorg en ontvangen zij de juiste zorg?

Ervaringsdeskundigheid kan ingezet worden vanuit verschillende rollen en functies. In MBO, HBO tot universitaire functies en rollen.
Naast inspireren en ondersteunen van cliënten, patiënten en/of naastbetrokkenen zijn er bijvoorbeeld ook ervaringsdeskundige experts die gemeenten en zorgorganisaties helpen bij het implementeren van de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de organisatie.

Ervaringsdeskundige experts zijn rolmodellen, zij kunnen aan de hand van eigen ervaring én collectieve herstelverhalen anderen inspireren, aanmoedigen en ondersteunen bij het zoeken naar de juiste tools voor het vinden van persoonlijke Levenskunst.

Samenwerken?

 

Profileren naar expert

 

 • Wil jij jouw inzet verduidelijken en verstevigen?
 • Jouw zichtbaarheid vergroten als ervaringsdeskundige?
 • Bewust vanuit jouw FUNdament.
 • Concreet en praktisch.
 • Zodat je sneller gevonden wordt voor leuke opdrachten of een passende vacature bij jou in de buurt?
 • Met een button op de sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland: platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk“.

Zullen we samenwerken aan jouw upgrade en jouw expert-status?

Ja, laten we kennismaken

Positioneren als expert

 

 • Wil jij een ‘pole position’ als expert?
 • In een rol als KOPLOPER op jouw expertise?
 • Met een button op de sociale kaart van ervaringsdeskundigen in Nederland: platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk“.
 • Waarmee je integrale samenwerking kunt creëren.

Zullen we eens sparren over een mogelijke samenwerking om de impact van jouw expertise te vergroten en te verstevigen met een strategisch plan?

Ja, ik wil graag met je sparren

Integrale samenwerking in de wijk

Gelijkwaardige samenwerking op aanwezige bronnen van kennis:

 • Narratieve kennis en LEVENSKUNST vanuit ervaringsdeskundigheid gericht op empowerment en zelfregie.
 • Reguliere praktische hulpverlening gericht op care.
 • De medische wetenschap met behandelaars en specialisten, gericht op cure.

Onze visie is dat een samenwerking op deze 3 bronnen van kennis en kunde,  de aansluiting naar een passende ondersteuning dichtbij huis aan mensen kan verbeteren.

Wij matchen graag ervaringsdeskundige experts bij uw vragen en sociaal maatschappelijke opdrachten.

Ik wil graag meer informatie.

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact