Skip to main content
 

Inzetbureau ervaringsdeskundigheid

Eigen-wijs ondernemen

Anitha Wagemans

Hallo,

mijn naam is Anitha Wagemans, eigenaar van het Inzetbureau waar mijn inzet tot uiting komt in de rollen zorgpionier en pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundige experts binnen zorg en welzijn.

Ruim 35 jaar werkzaam binnen zorg en welzijn in diverse functies en bij verschillende organisaties. Ik heb gewerkt met kinderen – jongeren – volwassenen en ouderen.
Parallel hieraan heb ik als zelfstandig ondernemer activiteiten en projecten in binnen en buitenland opgezet. Samen ontdekken en bouwen, dat is wat ik het liefste doe.

In 2010 ontstond er per toeval een samenwerking met een ervaringsdeskundige – die zich toen nog niet zo noemde. Zij signaleerde ander gedrag bij een cliënt waardoor de specialistische begeleiding een andere  wending kreeg die meer aansloot bij de hulpvragen. De signalen waren vooral onderliggende trauma’s die ik niet had gesignaleerd doordat de hulpvragen op andere domeinen lagen. Vanuit de impact van deze ervaring ontstond bij mij de wens: een team van ervaringsdeskundigen in de buurt waar cliënten en hulpverleners naar toe konden voor vragen of voor samenwerking want ik was me bewust geworden dat meerdere bronnen van kennis kan leiden tot verbetering van hulpverlening.

Ik heb getracht om dit meerdere malen op te zetten echter was mijn idee nog veel te vroeg. Er diende eerst een decentralisatie te komen (2015) en ervaringsdeskundigheid stond ook nog maar in de kinderschoenen.
Inmiddels lijken de ontwikkelingen in een versnelling te komen:

  • Ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer erkend als aanvullende, narratieve kennis. Zowel binnen zorg als het sociaal domein.
  • Er wordt gewerkt aan een professionele beroepsgroep, er ontstaat steeds meer aanbod in aanvullende opleidingen op MBO en HBO.
  • Belemmeringen zijn er ook: veel ervaringsdeskundigen worden enkel op clientniveau ingezet en nog weinig op niveau van beleid.
  • Veel ervaringsdeskundigen werken nog op vrijwillige basis terwijl velen ook op zoek zijn naar een vaste baan of als zzp-er flexibel willen (en kunnen) werken. Veel ervaringsdeskundigen zijn blij voor de erkenning ookal hopen ze dat gelijkwaardige financiële waardering ook zal ontstaan zodat ze niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.
  • Er heerst nog een mindset over ervaringsdeskundigen; dat zij kwetsbaar zijn en de angst op terugval. Ervaringsdeskundigen vertellen dat zij – werkzaam in een team van reguliere hulpverleners –  nauwgezet in de gaten worden gehouden op balans. Ook ervaren zij dat zij zich steeds opnieuw moeten bewijzen in wat ze zeggen en doen. Binnen zorgorganisaties hoor ik ook dat zij vaak in een lagere schaal worden uitbetaald dan hun collega’s.
  • Binnen het sociaal domein hoor ik ook vooral de vraag: wie gaat hen betalen?

Dit is een kleine opsomming van alle ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar.

Zo heb ik ook mijn ontwikkelingen doorlopen. Naast verdieping in de herstelvisie, heb ik ook geïnvesteerd in trainingen in ondernemerschap in de zorg.

Als zorgpionier geef ik richting aan mijn verlangen om een samenwerking tussen expertises mogelijk te maken. Dat narratieve kennis (ervaringsdeskundigheid) en vormen van levenskunst als gelijkwaardige kennisbron wordt geaccepteerd.

Dit doe ik door ervaringsdeskundigen te helpen bij profileren en positioneren. En met het faciliteren van het Landelijk Platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk”.
Elke dag wijd ik mij met veel enthousiasme en betrokkenheid op de transitie van zorg, arbeidsparticipatie en emancipatie!

Lees meer over mijn visie
 

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact