Selecteer een pagina

Over mij

Van droom naar verlangen, naar noodzaak tot verandering: ondernemen met impact.

Mijn naam is Anitha Wagemans en ik heb door opleidingen en levenservaringen een hoge mate van eigen-wijsheid ontwikkeld. Werken in de zorg en zelfstandig ondernemen vormen de rode draad in mijn leven.

Mijn eigen-wijsheid
Als oudste dochter heeft mijn moeder mij (onbewust) mede verantwoordelijk gemaakt voor het welzijn van gezinsleden. Hierdoor heb ik een groot aanpassingsvermogen ontwikkeld. Binnen mijn familie, als ook bij vrienden en kennissen zijn psychische aandoeningen en levensvragen vaak aan de orde geweest. Waarschijnlijk heeft bovenstaande mijn interesse voor zorg en welzijn gewekt.
Ik ben breed geïnteresseerd in hoe mensen hun leven leiden, ik heb veel internationaal gereisd.
Ik heb een langdurige multiculturele relatie gehad waarbinnen ik ook een rol als mede opvoeder had. Deze relatie is wegens het aanzwellen van zijn religie en vormen van dreigend huiselijk geweld, beëindigd.

Werkervaringen:
Binnen zorg en welzijn ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest, bij diverse instellingen voor mensen met een verstandelijke, fysieke en/of psychische aandoening.
Ik heb als zelfstandige een kinderboetiek gehad, als zzp-er in de boekhouding gewerkt en als zzp-er in zorg gewerkt. Met mijn ex-partner heb ik een transportbedrijf in Afrika opgericht om zijn gezin van herkomst van inkomen te voorzien.

Vanuit het werken in loondienst binnen zorg- en welzijn ben ik 2 keer vastgelopen op de bureaucratie die uitgaat van sturing, beheersing en controle van het huidige systeem van zorg.
Binnen mijn laatste werkveld kwam ik in aanraking met ervaringsdeskundigen en ik merkte dat zij op een andere – gelijkwaardige manier contact maakten en vaak een betere aansluiting vonden in het verhaal van de cliënt. Dit boeide mij enorm waardoor ik ervaringsdeskundigheid verder ben gaan onderzoeken. 
Mijn karakter en eigenschappen maakte dat ik steeds meer aan het strijden was voor de eigen regie van cliënten. Na een tweede burnout-ervaring ben ik me gaan verdiepen in mijn normen en waarden; welke horen en passen bij mij? Ik heb vanuit eigen-wijsheid mijn FUNdament zichtbaar gemaakt.
In mij ontwaakte een droom, ervaringsdeskundigheid ter aanvulling van reguliere hulpverlening. Gebruik maken van elkaars expertise waardoor wetenschap, theorie en ervaring tot een betere aansluiting van zorg kan leiden. 

Van droom naar noodzaak
Door de decentralisatie van zorg in 2015 met de transitie van het sociale domein hebben gemeenten doelen gesteld waarmee zorg en welzijn beter afgestemd zou worden met de burgers. De transitiedoelen waren veelbelovend:
– zorg dichter bij de burger organiseren
– de regie bij de cliënt
– netwerk activeren
Ik heb een eigen-wijsheid op zorg en welzijn ontwikkeld waarbij Eigen Regie én samenwerken met betrokkenen de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Ondernemen met impact
Ik vind ervaringsdeskundigheid een vorm van levenskunst.
Vanuit het inzetbureau werken we vanuit compassie, inspireren we elkaar vanuit enthousiasme en eigen-wijsheid. 

Het inzetbureau is voor ervaringsdeskundigen die pro-actief reageren op vragen van mensen uit de wijk.

Ik faciliteer de “vrije ruimte” waardoor er een leer-werkomgeving voor persoonlijke ontwikkeling en voor het doorontwikkelen van ervaringsdeskundigheid als expertise. 

Mijn missie is om een basisinterventie “herstel” in Nederland te implementeren én vrije toegankelijkheid voor ervaringsdeskundigheid te creëren voor burgers in wijken.

Wil je ervaren hoe het inzetbureau in de praktijk werkt?

Share This