Landelijk Platform “ervaringsdeskundigheid in de wijk”

Een online vrijplaats vóór en dóór actieve ervaringsdeskundigen vanuit inclusie

Waarom dit landelijk platform?

Belangstelling voor de waarde van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen. Iets wat ik alleen maar kan toejuichen.

Ervaringsdeskundigheid kan in het sociale domein op verschillende contexten worden benut: denk bijvoorbeeld aan beleidsvorming voor gemeenten, voor onderzoek, in de zorg- of hulpverlening of in onderwijs. In de praktijk wordt vaak los van de context over de kwaliteit en de invulling van ervaringsdeskundigheid gesproken, terwijl elke context weer andere invullingen en randvoorwaarden vraagt. In contact met organisaties hoor ik vragen als: “wat levert het dan op en kunnen we dat ook onderzoeken? Hoe geven we de samenwerking vorm? Hoe voorkomen we uitval van ervaringswerkers en hoe gaan we hun diensten betalen?

In veel huidige samenwerkingstrajecten wordt een structuur door beleidsmakers bedacht voor ervaringswerkers. Vervolgens worden ervaringswerkers gezocht die bij deze rol en invulling passen.
Als zorgpionier faciliteer ik in samenwerking met ervaringsdeskundigen het aanpassen van structuren op de (diversiteit aan) ervaringsdeskundigheid die er is. Vanuit een gedeelde visie op herstel, passend bij de doelstelling van de organisatie die ermee wil gaan samenwerken. Inbedding van ervaringsdeskundigheid vraagt om een fundamenteel gedeelde visie en dat is maatwerk, wij ondersteunen hierin graag.

Opleiding

Opleiding en training kunnen heel zinvol zijn voor ervaringsdeskundigen. Het kan helpen om de context waarin zij zich begeven beter te begrijpen. De samenwerking makkelijker te maken. Een brugfunctie te vervullen tussen peers en maatschappelijke systemen.
Enkel een diploma is mijns inziens onvoldoende om de kwaliteit en inzet van een ervaringswerker te kunnen beoordelen. En welke ondersteuning kan daarna helpen om de eigenheid te bewaren, op de hoogte te blijven en in persoonlijk herstel en vakkennis te groeien? Opleiding en bijscholing zou meer moeten gaan over: welke vragen en behoeften heeft een ervaringsdeskundige om zijn of haar rol goed uit te kunnen voeren? In plaats van stellen dat iemand een opleiding nodig heeft om zichzelf ervaringsdeskundige te noemen.
Het platform biedt mogelijkheden tot ontwikkeling.
Het is een platform voor, door en mét ervaringsdeskundigen.

Een landelijk platform als peersupport voor ervaringswerkers

De basis van het platform is ontmoeten en verbinden in de samenleving.
Het platform als vrijplaats; om gelijkgestemden te ontmoeten, om te sparren over het delen van kennis. Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het land en om zichtbaar te zijn met herstel georiënteerde activiteiten, om vanuit ‘ervaringsleren’ focus op je eigen herstel te houden en om eventueel co-creatie met andere organisaties te bewerkstelligen.  Door expertises samen te brengen, creëren we een inclusieve samenleving.
Ook het platform is een vorm van samenspraak; mocht je suggesties ter verbetering hebben, dan hoor ik dat graag.

Als zorgpionier promoot en faciliteer ik het platform om de toegankelijkheid te vergroten; voor inwoners, voor gemeenten, voor organisaties, verzekeraars, bestuurders, ministeries et cetera.

Levenskunst

Verhalen over herstel blijven mij inspireren. Ik heb bewondering voor het lef en de moed, de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van mensen die het pad van herstel aan zijn gelopen, soms tegen de stroom van (goedbedoeld) verweer in. Hun drijfveer was en is zinvol van betekenis willen zijn. Ervaringswerkers hebben dit proces doorlopen en willen hierbij anderen graag ondersteunen.

Openheid geven met je levensverhaal, je kwetsbaarheid tonen vind ik zo moedig en het vraagt een portie lef! Het is zo stoer en krachtig.
Ik vind het een vorm van ‘levenskunst’.

Vanuit volharding steeds weer vanuit het persoonlijk menszijn de behoeften verduidelijken en de missing links bij organisaties en reguliere hulpverlening bloot te leggen. Niet om met een vinger te wijzen, maar om een gedragen verbinding te maken tussen de verschillende vormen van expertise in kennis en kunde.

Ik vind het boeiend en zo waardevol. Daarom wil ik – als pleitbezorger – met het landelijk Platform ervaringswerkers een onafhankelijk podium bieden waarin deze levenskunst verder tot uiting kan komen.

Vrijplaats

Vanuit ervaringswerkers hoor ik wensen: waar vind ik collega’s voor intervisie of input? Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen in het land? Welke activiteiten en diensten bieden anderen en  hoe kan ik mij inzetten binnen organisaties en voorkomen dat ik overvraagd wordt? Kan ik ook voor mijn diensten worden betaald en dan ook op gelijkwaardig niveau? Hoe wordt ik zichtbaar in de toename van het aantal ervaringswerkers?
Interessante vragen waarop ik aansluit met een online interactief platform.

Een kijkje op het platform

Lidmaatschap

Aanmelding en abonnement

Je kunt je op het platform individueel aanmelden. Je ontvangt dan een persoonlijk wachtwoord waarmee je op het platform onder de knop “Community” jouw persoonlijke pagina kunt gaan vullen. Via de mail ontvang je de handleiding waarin staat beschreven hoe je dat doet en hoe je jezelf zichtbaar kunt maken met jouw activiteiten, vraag- en aanbod, diensten en producten, ‘good practices’ in de Kennisbank en nieuwsberichten.

Werk je bij een organisatie? In je profiel kun je verwijzen naar de organisatie waar je werkt of waar je lid van bent, je kunt een link naar de website plaatsen en informatie downloaden en plaatsen onder de knoppen.

Abonnementen

Met het platform generen we positieve energie vanuit de ontmoetingen en de kennis die daaruit voortvloeit en die we doorgeven aan elkaar en aan onze samenleving.

Om deze energie op duurzaam wijze te kunnen blijven doorgeven dient het platform regelmatig van onderhoud en updates te worden voorzien. Dit  wordt verzorgd door de bouwer van het platform: Wijkconnect. Deze kosten worden o.a. betaald vanuit de abonnementen.

Kies een abonnement

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Pleitbezorger - Zorgpionier 

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op