“Ervaringsdeskundigheid in de wijk”

De sociale kaart van ervaringsdeskundigen

Waarom dit landelijk platform?

Belangstelling voor de waarden van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen.

Ervaringsdeskundigheid kan in het sociale domein op verschillende contexten worden benut: denk bijvoorbeeld aan beleidsvorming voor gemeenten, voor onderzoek, in de zorg- of hulpverlening of in onderwijs. In de praktijk wordt vaak los van de context over de kwaliteit en de invulling van ervaringsdeskundigheid gesproken, terwijl elke context weer andere invullingen en randvoorwaarden vraagt. In contact met organisaties hoor ik vragen als: “wat levert het dan op en kunnen we dat ook onderzoeken? Hoe geven we de samenwerking vorm? Hoe voorkomen we uitval van ervaringswerkers en hoe gaan we hun diensten betalen?

Als zorgpionier faciliteer ik ervaringsdeskundig adviseurs die graag met gemeenten en organisaties aan tafel de mogelijkheden en oplossingen voor zorgthema’s willen bespreken. Inbedding van ervaringsdeskundigheid vraagt om een fundamenteel gedeelde visie en dat is maatwerk, wij ondersteunen hierin graag.

Opleiding

Opleiding en training is zinvol.
In ons land zijn we steeds meer waarde gaan hechten aan opleiding en diploma’s. Enkel een diploma is mijns inziens onvoldoende om de kwaliteit en inzet van ervaringswerkers te kunnen beoordelen en te continueren.
Bijscholing kan daarna helpen om de eigenheid te bewaren, op de hoogte te blijven en in persoonlijk herstel en vakkennis te groeien? Opleiding en bijscholing zou meer mogen gaan over: welke vragen en behoeften heeft een ervaringsdeskundige om zijn of haar rol of functie goed uit te kunnen voeren? In plaats van stellen dat iemand een opleiding nodig heeft om zichzelf ervaringsdeskundige te noemen.
Vanuit het platform bieden senior ervaringsdeskundigen mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.

Levenskunst

Verhalen over herstel inspireren. Ik vind het een vorm van ‘levenskunst’.
Er is veel bewondering voor het lef en de moed, de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van mensen die het pad van herstel zijn gelopen en hier woorden aan weten te geven. Soms gingen zij tegen de stroom in van (goedbedoeld) adviezen van naasten en behandelaren om persoonlijk herstel te kunnen bereiken.
Openheid geven over je levensverhaal, je kwetsbaarheid tonen is een moedige daad en vraagt om een portie lef! Het is zo krachtig omdat het ons allen kan raken, de kwetsbaarheid van ons menszijn is herkenbaar en toch durven velen er niet voor uit te komen waardoor er een WIJ – ZIJ ontstaat.  We zijn als mensen allemaal min of meer kwetsbaar, kijk naar wat de pandemie met onze samenleving doet!

Er bestaat steeds meer belangstelling voor ervaringsverhalen; op scholen, bij gemeenten, bij zorginstellingen.
Ervaringsdeskundigheid wordt vooral op cliëntniveau zeer gewaardeerd, al is het nog niet altijd in betaalde functie.
Het verhaal als inspiratiebron leidt ook nog onvoldoende tot samenspraak  over oplossingen. Ervaringsdeskundig adviseurs worden helaas nog maar mondjesmaat uitgenodigd aan de beleidstafels.

Als zorgpionier en pleitbezorger – faciliteer ik met het landelijk Platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” een podium waarin de kennis en kunde van vormen van Levenskunst ontdekt kan worden door iedereen.

Podium voor vraag en antwoord

Vanuit ervaringswerkers hoor ik wensen: waar vind ik collega’s voor intervisie of input? Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen in het land? Welke activiteiten en diensten bieden anderen en  hoe kan ik mij inzetten binnen organisaties en voorkomen dat ik overvraagd wordt? Kan ik ook voor mijn diensten worden betaald en dan ook op gelijkwaardig niveau? Hoe wordt ik zichtbaar in de massa van ervaringswerkers?
Interessante vragen voor online interactieve kenniskringen.

Een kijkje op het platform

Lidmaatschap

Aanmelding en abonnement

Je kunt je op het platform individueel aanmelden. Je ontvangt dan een persoonlijk wachtwoord waarmee je op het platform onder de knop “Community” jouw persoonlijke pagina kunt gaan vullen.

Wil je graag eerst een duidelijk beeld en informatie over het platform, dan  kun je je aanmelden via de agenda voor een online demonstratie.

Abonnementen

Met het platform generen we hoop en positieve energie vanuit de ontmoetingen en de samenwerking die daaruit voortvloeit, die we doorgeven aan elkaar en aan onze samenleving.

Om deze energie op duurzaam wijze te kunnen blijven doorgeven dient het platform regelmatig van onderhoud en updates te worden voorzien. Dit  wordt verzorgd door de bouwer van het platform: Wijkconnect. Deze kosten worden betaald vanuit de abonnementen.

Kies een abonnement

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl
Kamer van Koophandel 51688743

Neem contact op