Skip to main content
 

“Ervaringsdeskundigheid in de wijk”

De sociale kaart van ervaringsdeskundigen

Waarom dit landelijk platform?

Belangstelling voor de waarden van ervaringsdeskundigheid heeft de afgelopen decennia een vlucht genomen.

Ervaringsdeskundigheid kan in het sociale domein op verschillende contexten worden benut: denk bijvoorbeeld aan beleidsvorming voor gemeenten, voor onderzoek, in de zorg- of hulpverlening of in onderwijs. In de praktijk wordt vaak los van de context over de kwaliteit en de invulling van ervaringsdeskundigheid gesproken, terwijl elke context weer andere invullingen en randvoorwaarden vraagt. In contact met organisaties hoor ik vragen als: “wat levert het dan op en kunnen we dat ook onderzoeken? Hoe geven we de samenwerking vorm? Hoe voorkomen we uitval van ervaringswerkers en hoe gaan we hun diensten betalen?

Vanuit mijn functie als regulier psychiatrisch begeleidster, heb ik ervaringsdeskundigheid als aanvullend ervaren. Zij houden me scherp op mijn attitude, geven een kritische feedback op beleid en werkwijzen en vullen aan vanuit de gedeelde ervaring. Hierdoor neemt de kwaliteit van hulpverlening toe als ook mijn werkplezier. Het samenwerken met ervaringsdeskundigen ervaar ik als zeer prettig en aanvullend.

Daarom faciliteer ik als zorgpionier graag ervaringsdeskundige experts of adviseurs die graag met gemeenten en organisaties aan tafel de mogelijkheden en oplossingen voor integrale samenwerking willen bespreken.
Inbedding van ervaringsdeskundigheid binnen teams en organisaties vraagt om een fundamenteel gedeelde visie en daarvoor is maatwerk en een strategie nodig, wij ondersteunen hierin graag door het vinden van de juiste match bij uw vraag.

Levenskunst

Herstelverhalen van ervaringsdeskundigen inspireren. Persoonlijk hoor ik uit die verhalen een vorm van het vinden van persoonlijke ‘levenskunst’.
Er is veel bewondering voor het lef en de moed, de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van mensen die het pad van herstel zijn gelopen en hier woorden aan weten te geven. Soms gingen zij tegen de stroom in van (goedbedoeld) adviezen van naasten en behandelaren om persoonlijk herstel te kunnen bereiken.
Openheid geven over je levensverhaal, je kwetsbaarheid tonen is een moedige daad en vraagt om een portie lef! Het is zo krachtig omdat het ons allen kan raken, de kwetsbaarheid van ons menszijn is herkenbaar en toch durven velen er niet voor uit te komen waardoor er een WIJ – ZIJ ontstaat.  We zijn als mensen allemaal min of meer kwetsbaar, kijk naar wat de pandemie met onze samenleving doet!

Er bestaat steeds meer belangstelling voor ervaringsverhalen; op scholen, bij gemeenten, bij zorginstellingen.
Ervaringsdeskundigheid wordt vooral op cliëntniveau zeer gewaardeerd, al is het nog niet altijd in betaalde functie.
Het verhaal als inspiratiebron leidt ook nog onvoldoende tot samenspraak  over oplossingen. Ervaringsdeskundig adviseurs worden helaas nog maar mondjesmaat uitgenodigd aan de beleidstafels.

Als zorgpionier en pleitbezorger – faciliteer ik met het landelijk Platform “Ervaringsdeskundigheid in de wijk” een podium waarin de kennis en kunde van vormen van Levenskunst ontdekt kan worden door iedereen.

Podium voor vraag en antwoord

Vanuit ervaringswerkers hoor ik wensen: waar vind ik collega’s voor intervisie of input? Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen in het land? Welke activiteiten en diensten bieden anderen en  hoe kan ik mij inzetten binnen organisaties en voorkomen dat ik overvraagd wordt? Kan ik ook voor mijn diensten worden betaald en dan ook op gelijkwaardig niveau? Hoe wordt ik zichtbaar in de massa van ervaringswerkers?
Interessante vragen voor online interactieve kenniskringen die via het platform gefaciliteerd worden.

Een kijkje op het platform

Lidmaatschap

Abonnement

Aanmelding en profiel aanmaken

Na afsluiting van het abonnement ontvang je een handleiding waarin je met duidelijke stappen op simpele wijze je profiel kunt vormgeven.

Met het platform generen we positieve energie vanuit de ontmoetingen en de samenwerking die daaruit voortvloeit, die we doorgeven aan elkaar en aan onze samenleving.

Om deze energie op duurzaam wijze te kunnen blijven doorgeven dient het platform regelmatig van onderhoud en updates te worden voorzien. De technische ondersteuning wordt verzorgd door Wijkconnect. Deze kosten worden betaald vanuit de abonnementen.

Naar het abonnement

Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid

Anitha Wagemans

Zorgpionier - Pleitbezorger voor integrale samenwerking met ervaringsdeskundig experts binnen zorg en welzijn.

E-mail: info@inzetbureau-ed.nl

Mobiel: 06-23482334
KvK 51688743

Contact